مشکلات کارکنان معدن چناره ی اندیمشک بررسی شد

خورنا : مشکلات و مسائل کارکنان معدن چناره با حضور مهندس گودرزی فرماندار شهرستان بررسی شد. گودرزی در این نشست که با حضور 50 نفر از کارکنان معدن چناره بر ضرورت همدلی و تلاش برای رفع موانع موجود تاکید کرد. در این جلسه کارکنان معدن چناره به بیان مشکلات خود پرداختند. این نشست در پی تعطیلی شرکت معدن چناره که به…