مشکلات و مسائل شهرداری های شهرستان اندیمشک

خورنا : نشست بررسی مشکلات و مسائل شهرداری های شهرستان اندیمشک با حضور مدیر کل امور شهری و شوراها استانداری برگزار شد. در این نشست کاظمی نژاد بر ضرورت همدلی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم تاکید کرد.گودرزی فرماندار اندیمشک در این نشست ضمن ارائه گزارشی از کارهای انجام شده خواستار اهتمام در رفع مشکلات شهرداری ها شد. شهردارهای پنج شهر…