مشکلات هفتکل

خورنا: این موضوع آنقدرها مهم نیست که حتی در یک مطلب چند خطی به آن بپردازیم و نیک می دانیم تلاش برای بازپس گرفتن حقوق حقه ی مردم این شهر غریب به تقدم و تاخر نام هفتکل در یک جمله نیست. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل نیوز، در سالیان متمادی ، هفتکل که برای…