مشکلات منطقه آزاد

خورنا: با تصمیم دولت تدبیر و امید در راستای قرار گرفتن آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد تجاری و گردشگری اروند، دو راهی صعود یا نزول منطقه آزاد اروند از سوی مردم و مسئولان زمزمه می‌شود. از زمانی که خبر سفر رئیس جمهور به خوزستان سینه به سینه منتقل می‌شد و هنوز بسیاری از رسانه‌ها…