مشکلات شوش

خورنا: شهرک‌‌های صنعتی شهرستان شوش در طول سالیان اخیر بسیار موفق عمل کرده‌اند اما با وجود مشکلات و فراز و نشیب‌های پیش‌رو، همچنان چشم به راه توجه مسئولان هستند. با توجه به اینکه یکی از جایگاه‌های مهمی که صنعتگران در آن به خوبی می‌توانند فعالیت‌‌های خود را ادامه دهند شهرک صنعتی است به جایگاه صنعت، صنعتگران و شهرک‌های صنعتی باید…