مشکلات شورای شهر جدید اهواز

خورنا: عضو شورای شهر اهواز گفت: هیچ کدام از انتخابات شورا شهر اهواز در روال منطقی نبوده است و اگر ما حرفی نزنیم و سکوت کنیم این شیوه کار ادامه پیدا می‌کند. سید محمدجواد رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: شورای شهر اهواز ادامه حیات خواهد داشت و در این خصوص مشکلی وجود ندارد اما…