مشکلات شهر اروندکنار

خورنا: مشکلات شهر اروندکنار با حضور فرماندار ویژه، امام جمعه، بخشدار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی آبادان مورد بررسی قرار گرفت.  معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در بازدید از پروژه های عمرانی و خدماتی شهر مرزی اروندکنار بر تسریع در خدمات رسانی به مردم این منطقه تاکید کرد. ˈ عزیزا…..