مشکلات دانشگاه آزاد شوش

خورنا: دختران دانشجو از نبود حراست در دانشگاه و وجود مزاحمان ناراضی هستند. به گزارش خورنا به نقل از اگزار، دانشجویان دانشگاه آزاد شوش همچنان از وضعیت نامناسب این دانشگاه ناراضی هستند. دانشگاه آزاد شوش در نزدیکی قبرستان موسوم به (عباس) محلی برای برگزاری کلاس های خود دایر کرده است. سرویس واحد نداریم