مشکلات بخشی از اراضی فاقد سند اندیمشک بررسی شد

خورنا نشست بررسی مسائل و مشکلات چندین هکتار از اراضی شهر اندیمشک که فاقد سند بودند برگزار شد. حمید رضا گودرزی فرماندار شهرستان در این نشست گفت:متاسفانه عدم کار کارشناسی در شهرداری در سنوات گذشته چالش های زیادی برای همه ما بوجود آورده است. وی افزود:برخی از اراضی با کاربری مشخص به افراد واگذار شده اند که امروز دچار مشکلاتی در…