مشکلات آبادان

خورنا: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری رسیدگی به مشکلات خرمشهر و آبادان را سیاست جدی دولت دانست و گفت: دولت مصمم است با راهکارهای مناسب این مشکلات را در حداقل زمان ممکن برطرف کند. به گزارش خورنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به…