مشترکین گاز اندیمشک

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان:

خورنا – به گزارش خبرنگار ایرنا سید ناصر حسینی روز دوشنبه در آیین افتتاح ساختمان اداره گاز شهر حسینیه با بیان اینکه تمام مناطق شهر اندیمشک به میزان ۱۰۰درصد از نعمت گاز بهره مند شده است افزود:در بخش مرکزی…