مشاور

ادامه واکنش ها به سخنان دبیر شورای نگهبان؛

خورنا/ از تجربه سال ۸۸ که بسیار سخت و بد بود استفاده کردیم. آن تجربه برای ما تابلو بود که باید حواسمان را جمع کنیم و خیلی دقت کردیم که این اتفاقات (اتفاقات ۸۸) تکرار نشود. من نمی‌توانم خیلی…
37
خورنا: استاندار خوزستان در احکامی جداگانه دو مشاور دیگر خود را منصوب کرد. با حکم عبدالحسین مقتدایی، مهدی قمشی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مشاور استاندار در امور مدیریت منابع آب و صیانت از رودخانه‌های استان…