مشاور

ادامه واکنش ها به سخنان دبیر شورای نگهبان؛

خورنا/ از تجربه سال ۸۸ که بسیار سخت و بد بود استفاده کردیم. آن تجربه برای ما تابلو بود که باید حواسمان را جمع کنیم و خیلی دقت کردیم که این اتفاقات (اتفاقات ۸۸) تکرار نشود. من نمی‌توانم خیلی توضیح بدهم.” اینها قسمتی از مصاحبه یک‌ساعته برنامه تلویزیونی شناسنامه با دبیر ۸۸ ساله شورای نگهبان است. حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن…
خورنا: عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و 2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. به گزارش اکسین پرس، عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و  2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. دکتر عبدالحسن مقتدایی  استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان سید مجید صالحی…
خورنا: استاندار خوزستان در احکامی جداگانه دو مشاور دیگر خود را منصوب کرد. با حکم عبدالحسین مقتدایی، مهدی قمشی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مشاور استاندار در امور مدیریت منابع آب و صیانت از رودخانه‌های استان خوزستان منصوب شد. همچنین درحکم دیگری جاسم غفله‌مرمضی نیز که از اساتید دانشگاه است به عنوان مشاور استاندار در امور حفاظت…