مشاور رییس مرکز بهداشت خوزستان

خورنا: حل مسایل بهداشتی منطقه گردشگری امامزاده عبداله باغملک در اولویت کاری مرکز بهداشت این شهرستان قرار گرفت. دکتر مهدی اقتصاد، مشاور رییس مرکز بهداشت خوزستان در امور شبکه‌ها و کارشناسان ستادی مرکز بهداشت خوزستان از مراکز شهری و روستایی مرکز بهداشت شهرستان باغملک بازدید كردند. در این بازدید، با انعکاس نکات ضعف و قوت مناطق بازدید شده به…