مشاغل مزاحم

خورنا: عضو شورای شهر اهواز گفت: مردم این شهر از کیفیت آسفالت راضی نیستند زیرا در برخی موارد شن را رنگ کرده و به جای آسفالت استفاده می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، کاظم سواری در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر اهواز عنوان کرد: افرادی را که ما با عنوان مشاغل مزاحم می شناسیم…