مشاغل روستایی

خورنا: فرماندار شادگان از اجرای طرح ساماندهی مشاغل روستایی با محوریت ایجاد مشاغل خانگی و مشاغل خرد در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از شادگان، عبدالزهرا سنواتی پیش از ظهر امروز در دومین جلسه کارگروه تخصصی ساماندهی و توسعه مشاغل خرد پایدار در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 20…