مشاغل روستایی

37
خورنا: فرماندار شادگان از اجرای طرح ساماندهی مشاغل روستایی با محوریت ایجاد مشاغل خانگی و مشاغل خرد در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از شادگان، عبدالزهرا سنواتی پیش از ظهر…