مسیر قدیم اندیمشک – پل زال

خورنا : فرماندار اندیمشک از پلیس راه خواست به منظور کاهش سوانح رانندگی در محور قدیم اندیمشک – پل زال ، خودروها را به سمت آزاد راه هدایت کند. حمید رضا گودرزی دوشنبه در نشست شورای ترافیک افزود: مسیر قدیم اندیمشک – پل زال از محورهای حادثه خیز کشور بوده و باید در این راستا تلاش کرد برای ایمنی رانندگان…