مسیر شیراز-آبادان

خورنا: مدیر فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان از افزایش تعداد پروازهای هفتگی شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر شیراز – آبادان خبر داد. ˈ محمدرضا رضایی ˈ دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت هواپیمایی آسمان در گذشته با انجام دو پرواز در هر هفته در مسیر شیراز خدمات ارائه می کرد. وی…