مسیر ریلی بندر امام

37
خورنا: معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن کشور از نوسازی بیش از 3 هزار و 500 کیلومتر از خطوط ریلی خوزستان خبر داد و گفت: اتصال خط راه‌آهن از اهواز تا اصفهان در دستور کار…