مسیر خورنا مسیر قانون و وحدت است

سرپرسرت حوزه خبری خورنا در شهرستان اندیمشک:

خورنا – محمدامین جمشیدی ( سرپرست حوزه ی خبری خورنا در شهرستان اندیمشک ) – ایران اسلامی با مسیری پر مهر و پر شور از ایثار و جاودانگی و حماسه بر باور انقلاب پرشکوهش با زدودن گرد زشت طاغوت از کشور و با هشت سال حرکت در مسیر دفاع مقدس با حضور و شیر زنان و شیر مردانی از…