مسیر ارتباطی پل زال به اندیمشک

خورنا – به علت واژگونی یک اتوبوس ۱۰ نفر از سرنشینان این وسیله نقلیه در مسیرهای ارتباطی شهرستان اندیمشک مصدوم شدند. این حادثه، در مسیر ارتباطی پل زال به اندیمشک و حد فاصل دو استان خوزستان و لرستان اتفاق افتاده است و ۱۰ نفر را سرنشینان این وسیله نقلیه را مصدوم کرده است. طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز،…