مسیرهای راهپیمایی خوزستان

خورنا: ستاد دهه فجر خوزستان مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سراسر استان را اعلام کرد. مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرستان ها و بخش های مختلف استان به شرح زیر است: 1. شهرستان اهواز: فلکه ساعت نبش خیابان عارف- میدان مولوی- پل سلمان فارسی- خیابان سلمان فارسی و چهارراه آبادان ساعت 10 صبح 2. شهرستان دشت آزادگان: میدان…