مسکن مهر رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر از تحویل مسکن مهر به متقاضیان خبر داد. جلسه ای که به منظور رفع مشکلات طرح مسکن مهر رامشیر و نیز اراضی کشاورزی در اداره کل راه و شهرسازی با حضور نصر الله دهقان ،مدیر کل راه و شهرسازی و حردانی  معاون اول اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان متعقد شد. فرماندار…