مسکن خبرنگاران

خورنا: آن طور که سایت تحلیلی خبری 7 خبر نوشته است ، روزنامه نگاران آذربایجان غربی ، سال هاست که به دلیل عدم همکاری بانک ملی، دچار مشکل شده اند و خانه هایشان ، همچنان نیمه کاره رها شده است. با توجه به حسن سابقه ای که از بانک ملی در تعامل با رسانه ها داریم، این…