مسوول دبیرخانه ناظر بر طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون

خورنا: مسوول دبیرخانه ناظر بر طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون گفت: آب رودخانه کارون بر اساس مصوبه شورای عالی آب، هرگز برای مصارف کشاورزی و صنعت منتقل نخواهد شد. ˈاحمد سیاحیˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در طرح بهشت آباد،انتقال آب از سرشاخه های کارون فقط برای مصارف…