مسول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستانمسول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان

خورنا: مسول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان گفت: برخورد یک دستگاه تریلی با پراید صبح شنبه در جاده اهواز – شوش، چهار کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. ˈرضا رفیعیˈ شنبه…