مسموميت

خورنا: کارشناس ارشد دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بیان این‌که مسموميت ناشي از سوء مصرف مواد در جوانان باید جدی گرفته شود، گفت: سوء مصرف مواد و داروها از مشکلاتی است که در سراسر دنیا وجود داشته و عامل ايجاد چالش‌هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی و درمانی…