مسموميت

37
خورنا: کارشناس ارشد دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بیان این‌که مسموميت ناشي از سوء مصرف مواد در جوانان باید جدی گرفته شود، گفت: سوء مصرف مواد و داروها از…