مسلم میرزاوند رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اندیمشک

خورنا – مسلم میرزاوند رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اندیمشک از تهیه و جانمایی تابلوهای راهنمای ۳ باب از کتابخانه‌های عمومی و تابلوهای سردرب یکی از کتابخانه‌های عمومی در شهرستان اندیمشک خبرداد. میرزاوند اظهار داشت: این تابلوها با هدف شناسایی و تبلیغ موقعیت جغرافیایی کتابخانه‌های عمومی و آگاهی…