مسلم میرزاوند رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اندیمشک

خورنا – مسلم میرزاوند رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اندیمشک از تهیه و جانمایی تابلوهای راهنمای ۳ باب از کتابخانه‌های عمومی و تابلوهای سردرب یکی از کتابخانه‌های عمومی در شهرستان اندیمشک خبرداد. میرزاوند اظهار داشت: این تابلوها با هدف شناسایی و تبلیغ موقعیت جغرافیایی کتابخانه‌های عمومی و آگاهی بخشی بهتر به عموم مردم برای دسترسی آسان‌تر به کتابخانه‌های عمومی در سطح شهرستان اندیمشک صورت پذیرفته است. وی گفت: این طرح شامل نصب تابلوهای راهنما در کتابخانه‌های عمومی معرفت کوی لور، شهید مرادی مطلق حسینیه و شهدای شهر آزادی… در ادامه بخوانید