مسلم مجدمی

خورنا / بیگلری – مسلم مجدمی هافبک آینده دار و خوش فکر صنعت نفت آبادان در گفتگویی در مورد شرایط فوتبال و ورزش شادگان خطاب به مسئولین ارشد این شهر گفت : با توجه به پتانسیل و استعدادهای درخشانی…