مسقف کردن كانال‌هاي دفع آب‌هاي سطحي

37
خورنا: عضو شوراي اسلامي شهر آبادان گفت: مسقف کردن كانال‌هاي دفع آب‌هاي سطحي در آبادان غير كارشناسي است و تصميمات غيركارشناسي به شهروندان آسيب مي‌رساند. حميد حنظل عيداني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تلاش براي حفظ و…