مسعود هزاریان شهردار جدید رامشیر

خورنا: صبح امروز طی جلسه ای مسعود هزاریان به عنوان شهردار جدید رامشیر معرفی شد. به گزارش خبرنگار خورنا، در ابتدای جلسه رحیم قیم، رئیس شورای اسلامی شهر رامشیر اظهار داشت : پس از فراخوان صورت گرفته ،تعداد 14 نفر برنامه های خود را برای تصدی این پست ارائه دادند و…