مستند چرا روحانی

37
خورنا: شامگاه شنبه اول تیر ، برخی از بخش های خبری سیما در قالب یک مستند به چرایی انتخاب و پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پرداختند؛ برنامه ای که با عنوان «چرا روحانی»…