مستند اول حسن روحانی

خورنا: فیلم مستند مربوط به حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 14خرداد ماه با عنوان «این بهاری است که در پشت زمستان مانده» به روی آنتن رفت. به گزارش سرویس سیاسی انتخاب، در ابتدا بخش‌هایی از دیدار روحانی با دانشجویان که از طرفداران وی محسوب می‌شدند به روی آنتن رفت‌، در پی آن بخش‌هایی از تصاویر…