مسافر کشی شخصی

37
خورنا: رييس پليس راهور خوزستان گفت: اگر تاكسي به اندازه كافي وجود داشته باشد، مردم از خودروي مسافربران شخصي استفاده نخواهند كرد. عادل مجدمي اظهار كرد: همواره از مردم خواسته مي‌شود كه از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند…