مسابقه پیامکی حجاب

به همّت اداره تبلیغات اسلامی بندرماهشهر و هیئت مذهبی امّ ابیها مسابقه پیامکی ویژه حجاب و عفاف برگزار می‌شود. به گزارش خورنا از ماهشهر، خانم طاهری مسئول هیئت مذهبی امّ ابیها خوهران شهرستان بندرماهشهر وابسته به اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان از برگزاری مسابقه پیامکی زیباترین جمله ویژه حجاب و عفاف خبر داد. وی هدف…