مسابقات كارتينگ كشور

خورنا: اتومبيلران خوزستاني عنوان نخست رقابت‌هاي قهرماني كارتينگ كشور در بخش راك را به خود اختصاص داد. اين مسابقات جمعه، 13 دي‌ماه در پيست آزادي تهران برگزار شد. 16 اتومبيلران از شش استان كشور در اين مسابقات با يكديگر رقابت كردند كه در پايان پژمان آغاجاريان، اتومبيلران نوجوان خوزستاني موفق شد با پشت سر گذاشتن ساير رقباي خود به…