مسابقات قهرمانی آموزشگاههای ایران در مقطع راهنمایی

مسابقات قهرمانی آموزشگاههای ایران

خورنا – فیروز بیگلری / مسابقات قهرمانی آموزشگاههای ایران در مقطع راهنمایی با کسب یک مدال برنز برای ورزشکار ایذه ای آغاز شد . در این مسابقات که به میزبانی استان چهار محال بختیاری و در شهرکرد در رشته دوومیدانی در حال برگزاری می باشد پارمیس حیدری دو ومیدانی کار…