مسابقات درون اردویی تیم ملی بزرگسالان/قهرمانی جهان

12
خورنا : از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان ، امین سوری ، سعیدعبدولی ،در صورت پیروزی در مسابقات درون اردویی به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان در خواهند آمد….