مسابقات درون اردویی تیم ملی بزرگسالان/قهرمانی جهان