مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان امید کاراته

خورنا – فیروز بیگلری /خورنا بعد از درخشش در مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان امید کاراته زهرا کرمپوری بانوی کاراته کای ایذه ای به تیم ملی امید کاراته بانوان ایران دعوت شد. بر اساس این گزارش، کرمپوری که قهرمانی های…