مسائل بهداشتی رامشیر

خورنا: در زمینه مسائل بهداشتی وظایف تشکیلاتی مشخص و قانون به صراحت تخلف ها را بیان کرده و باید با هر گونه تخلفی در این زمینه برخورد جدی شود. به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، هفتمین جلسه شورای سلامت شهرستان رامشیر با حضور فرماندار و دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری…