مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز آغاجاری

خورنا: مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز آغاجاری گفت: اعضای این کانون، کتاب «مرد جوان و خیاط حیله‌گر» نوشته «شراره وظیفه شناس» را ماکت سازی کردند. فرزانه محمدی گفت: اعضای نوجوان مرکز با شرکت در جلسه روخوانی و نقد کتاب «مرد جوان و خیاط حیله‌گر» نوشته‌ «شراره وظیفه شناس» به ساخت ماکت این کتاب تشویق شدند. وی با بیان…