مسئول كمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ایذه

کارگر فداکار ایذه ای ماندگار شد

خورنا – به گزارش خبرنگار خورنا از ایذه به مناسبت گرامی داشت اولین سالگرد شهادت گونه ی شهرام محمدی نامگذاری یک خیابان در ایذه به نام “شهرام محمدی” در دستور کار قرار گرفت. هومان مرادی گفت: نام گذاری یک خیابان…