مسئول فوریت های پزشکی خرمشهر

37
خورنا: مسئول فوریت های پزشکی خرمشهر از کشته شدن دو نفر در جریان تصادف بین دو موتورسیکلت خبر داد. سعید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تصادفی که جمعه شب بین دو دستگاه موتور سیکلت در…