مسئول سبک شین‌کیوکوشین کاراته استان خوزستان

خورنا – مسئول سبک شین‌کیوکوشین کاراته استان خوزستان گفت: باشگاه ورزشی رامین اندیمشک با کسب عناوین برتر قهرمان رقابت‌های شین‌کیوکوشین کاراته استان خوزستان شد. رامین حاجی پور در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: باشگاه ورزشی رامین اندیمشک با کسب عناوین برتر، قهرمان رقابت‌های شین‌کیوکوشین کاراته استان خوزستان شد. وی افزود: در این رقابت‌ها، بیش از یک صد ورزشکار…