مسئولان وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح به اندیمشک آمدند