مسئولان وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح به اندیمشک آمدند

12

مشکلات زمین های بی سند در اندیمشک برسی شد

خورنا : به دعوت سردار دارایی، هیئتی مرکب از مسئولان وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح به اندیمشک آمدند. این هیئت پس از ورود به شهرستان با نماینده، فرماندار و تنی چند از مسئولان محلی دیدار و جهت بررسی…