مزارعی هندیجان

خورنا: مدیر اداره جهاد کشاورزی هندیجان از برداشت 470 هکتاری کنجد از سطح مزارع این شهرستان خبر داد. کامبیز محسنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در هندیجان اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل کشت و کار، اداره جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان نیز اقدامات ویژه‌ای در حمایت از کشاورزان در دستور کار قرار داده است.