مزاحم تلفنی

خورنا: مدیر روابط عمومی اورژانس کشور گفت : ۴۰ درصد تماس‌ های مردمی با اورژانس مزاحمت تلفنی است . در برخی شهرها مثل دزفول این میزان به ۸۰ درصد هم می‌ رسد . این مسئله موجب مشکلات شنوایی برای کارکنان اورژانس ، گیر کردن مأموران در ترافیک و دیر رسیدن به مأموریت‌ های واقعی شده است .
خورنا: ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ به ياد مي آورم زماني كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتي مناطق دوردست همه…