مریم ابریشم کار

خورنا: در جلسه شورای شهر اهواز در خصوص استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز تذکراتی از سوی اعضا داده شد که معاون برنامه ریزی شهرداری اهواز اعلام کرد که تنها 25 درصد آبیاری فضای سبز اهواز از آب شرب است. به گزارش خبرنگار مهر، مریم ابریشم کار دوشنبه شب در نطق پیش از دستور بیست و نهمین…