مرگ مظلومانه يك معلم !!!

خورنا خبر کشته شدن یک معلم در شهرستان بروجرد افکار عمومی وجامعه بزرگ فرهنگیان کشور را متاثر وبه سوگ نشاند. محسن خشخاشی دبیر فیزیک دبیرستان حافظیه شهرستان بروجرد در چند روز پیش توسط یکی از دانش آموزان خود در محل کلاس درس با ضربات چاقو به شدت مضروب وساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت. بدون شک این پدیده پیش آمده…