مرگ مظلومانه يك معلم !!!

خورنا خبر کشته شدن یک معلم در شهرستان بروجرد افکار عمومی وجامعه بزرگ فرهنگیان کشور را متاثر وبه سوگ نشاند. محسن خشخاشی دبیر فیزیک دبیرستان حافظیه شهرستان بروجرد در چند روز پیش توسط یکی از دانش آموزان خود در…