مرگ حیوانات در باغ وحش

خورنا: بزرگترین باغ وحش استان خوزستان در هویزه این روزها به دلیل نبود اعتبارات کافی برای رسیدگی به حیوانات و پرندگان موجود در این مکان در آستانه تعطیلی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فارس از…