مرکز پژوهش ها

خورنا: مرکز پژوهش های شهری، اجتماعی و فرهنگی خورنا راه اندازی شد. به گزارش خورنا، ظهر امروز طی حکمی “سید عماد طباطبائی” به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شهری، اجتماعی و فرهنگی خورنا به مدت 4 سال منصوب شد. این مرکز وظیفه دارد با انجام پژوهش ها و نظرسنجی های…